Presentation


Vin - Vranac - GrapeVine Nordic AB


GrapeVine Nordic AB grundades hösten 2019.

Vi uppfattade ett stort intresse och behov av representation av viner och alkoholhaltiga drycker från Montenegro 

Internationellt prisad producent
13 Jul Plantaze AD _ GrapeVine Nordic AB
Vi är mycket stolta över att samarbeta med en av Europas största vinproducenter, en mycket välrenommerad och internationellt prisad producent, 13 Juli Plantaze AD.

Största sammanhängande landarean för vinproduktion
Producenten har den största sammanhängande landarean för vinproduktion i Europa. Den totala sammanhängande ytan är på 2.310 hektar.

Export till stora delar av världen
13 Jul Plantaze AD är en av Europas största vinproducenter med export till stora delar av världen.

Montenegro (Crna Gora)
Montenegro (Crna Gora) är ett litet land på Balkanhalvön, med cirka 650 000 invånare. Montenegro ligger invid Adriatiska havet, och var tidigare 1 av de 6 republikerna i det forna Jugoslavien. Landets huvudnäringar är turism och vinproduktion. Viner från Montenegro kännetecknas av en tydlig smak och karaktär.

Montenegrinska viner från området kring huvudstaden Podgorica är mycket smakrika. Regionen är belägen på en platå ca 500 meter över Adriatiska havet. Platån är före detta havsbotten, och har gett upphov till en mycket bördig jordmån omgiven av sju berg. Platån består även av flera insjöar.

Jorden är bördig och rik på mineraler och salter. De bördiga slätterna omsluts av bergslandskap. Slätterna är före detta havsbottnar, omgivna av flera sjöar. I de omslutande bergen finner man fossiler från urminnes tiders levande havsdjur.

Karakteristiska druvor
Vin - Vranac - GrapeVine Nordic ABVranac är den dominerande röda druvsorten på Balkan. Den utgör basen i merparten av de drycker som produceras i regionen. Vranac sägs vara en av världens äldsta druvsorter. Druvan ger en mörk rubinröd färg. Smakmässigt ger druvan ett vin med kraftfull fyllig kropp och markant smak. 

Krstac är den dominerande vita druvsorten på Balkan. Kommersiellt odlas och produceras vin av Krstac endast på Balkan. 

God vattentillgångVattentillförseln är mycket god på platån, och klimatet är exemplariskt för vinodling, med få frostnätter per år. Druvor från regionen är karakteristiska och påfallande smakrika.

Exemplariska förutsättningar för vindruveodling
God tillförsel av vatten, mineraler, salter, värme och solljus, samt få frost-tillfällen per år, utgör exemplariska förutsättningar för odling av vindruvor för vinproduktion. Druvor från regionen är karakteristiska och smakrika, och ger vinerna deras karakteristiska smak.

Vinproduktion med anor från 200 f Kristus
Vinproduktion, kunnande och kompetens har gått i arv sedan urminnes tider.  Man har påvisat vinproduktion på Balkan sedan 200 talet efter Kristi födelse. 

Traditionen och hantverkskunnandet lever kvar, samtidigt som man kontinuerligt utvecklar processer och produkter, anammar ny teknik och samtidigt värnar om det gamla och beprövade. Hantverkarna är, som sig bör, mycket stolta över sina viner.